Stefan Guldager - Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Formål

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvordan jeg indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger – hvilket sker i hht. persondatalovgivningen/GDPR.

Oplysninger om mig som dataansvarlig

Psykolog Stefan Guldager Boldemann
Telefon: 52170109
Mail: Psykolog@stefanguldager.dk

Personoplysninger som indsamles samt indsamlingens formål

For at du kan oprettes i mit booking- samt betalingssystem, og for at kunne kontakte dig, indsamles følgende oplysninger:

  • Navn
  • CPR-nummer
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Email

Ved samtalerne undersøges yderligere personoplysninger som, grundet min journalpligt, nedskrives i en kryptere elektronisk journalsystem. Her er tale om oplysninger som alle har til formål at støtte dig bedst muligt ift. din personlige udvikling - hen mod de mål som du ønsker. Herunder er en kort liste over eksempler på oplysningerne som kan være relevante at indhente:

  • Livsudfordringer, familie- og vennerelationer, arbejds- eller uddannelsessituation. Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v.
  • Informationer omkring dit helbred samt andet der kan være relevant ift. forløbet og din udvikling.
Ovenstående personoplysninger behandles alle i overenstemmelse med Psykologlovens og Bekendgørelsen om ordnede optegnelse for psykologer.

Tavshedspligt – hvem har adgang til dine oplysninger?

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt iht. Psykologlovens, hvilket vil sige at dine informationer ikke vidergives til andre. I kraft af min title som psykolog er jeg dog underlagt indberetningsplig, samt skærpet uderretningspligt, jf. bekendtgørelsen af lov om social service, hvilket vil sige at dine oplysninger i særlige tilfælde kan/skal uderrettes til kommune eller anden offentlig instans.

Som en del i at opretholde et højt fagligt niveau går jeg løbende i supervision. Rent praktisk betyder det, at en supervisor kan få kendskab til nogle af dine oplysninger, som selvfølglig er fuldt anonymiseret. Desuden er supervisor ligeledes psykolog og underlagt tavshedspligt.

Dine rettigheder som klient

Du har til enhver tid ret til at få adgang til din journal. Ligeledes har du ret til at sikre dig, at de indhentede oplysningerne er korrekte.
I tilfælde af at du samarbejder med anden behandler, har du ret til at få overført oplysninger, såfremt du samtykker til det

Sletning af dine oplysninger?

Som klient har du ret til at ønske oplysninger slettet, såfremt dette ikke strider mod gældende lovgivning. Du kan til enhver tid kontakte mig på psykolog@stefanguldager.dk eller ringe på tlf.: 52 17 01 09.

Sikkerhed

Dine oplysninger opbevares i et sikkert og krypteret it system, (terapeutbooking) som overholde de tilstrækkelige sikkerhedskrav. Skriftlig kommunikation vil foregå gennem terapeutbookings krypterede beskedsystem eller mundtling over telefon.

Fortrolighed

Dine oplysninger er fortrolige og det er således kun mig, som har adgang til dem. Oplysningerne er gemt i et krypteret system, med personlig kode og min computer er ligeldes låst med en adgangskode som kun jeg kender.

Opbevaring og sletning af oplysninger

Jf. Journalføringsbekendtgørelsen er jeg forbligtet som psykolog til at opbevare dine journaler i 5 år fra forløbets afslutning.

Kontaktoplysninger

Såfremt du skulle have spørgsmål ift. måden jeg håndterer dine oplysninger eller på enden vis sidder med spørgsmpl er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående oplysninger:

Psykolog Stefan Guldager Boldemann
52 17 01 09
psykolog@stefanguldager.dk