Stefan Guldager - Min arbejdsmetode

Min arbejdsmetode

Min arbejdsmetode

Min arbejdsmetode består af udvalgte elementer og værktøjer fra forskellige terapiformer. Min erfaring er, at behandlingen virker bedst, hvis den tilpasses lige præcis dine behov, og derfor tager min arbejdsmetode hensyn til din konkrete problemstilling. Forudsætningen for et succesfuldt samarbejde er, at vores relation er god og tillidsfuld. Derfor går jeg meget op i at skabe et anerkendende og empatisk rum, hvor vi i fællesskab kan gå på opdagelse i dine udfordringer, behov og ambitioner.

Jeg arbejder ud fra et psykodynamisk fundament. Det betyder grundlæggende, at jeg i samarbejde med dig, hjælper dig med at bryde ud af negative tanke- og adfærdsmønstre. Psykodynamisk terapi handler om at skabe mening og indsigt i ubevidste fortrængninger. Terapiformen bygger på idéen om, at psykiske udfordringer ofte er et resultat af ubearbejdede følelser, som opstår uden vi helt ved hvorfor. Igennem psykodynamisk terapi lærer du at anerkende og acceptere dine egne følelser og tanker, så du kan forstå dig selv og din egen historie på en måde, som giver dig friheden til at leve det liv, du gerne vil.

Jeg supplerer det psykodynamiske fundament med forskellige mindfulness-værktøjer. Mindfulness er effektivt i forhold til at opnå en bedre accept af, og kontrol over, følelser, tanker og reaktioner. Mindfulness handler i høj grad om at fokusere på nuet og at være nærværende i krop og følelser. Mindfulness har fx stor effekt, hvis du lider af angst, da mindfulness kan lære dig at genkende og anerkende angstfølelsen når den opstår. Igennem mindfulness kan du lære at forholde dig bevidst til dig selv og dine reaktioner, hvilket giver en større forståelse for, hvem du er, og hvordan du kommer derhen, hvor du gerne vil være som menneske.

Der ud over

Som terapeut har jeg også erfaring med at arbejde ud fra et kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv. Kognitiv adfærdsterapi handler i sin essens om sammenhængen mellem tanker, krop, følelser og adfærd. Jeg benytter mig af kognitive værktøjer på et generelt plan, hvis jeg oplever det kunne være hjælpsomt for dig, med henblik på at skabe en større og bedre forståelse for dine vanskeligeder.

Som et supplement til min terapeutiske arbejdsmetode tilbyder jeg gratis NADA til alle mine klienter. NADA består af fem små sterile nåle i hvert øre, som har til formål at skabe balance mellem krop og psyke. Jeg har erfaring med, at NADA sammen med terapi, er et effektivt redskab til personlig udvikling. NADA kan understøtte behandling af angst, aggression, abstinenser, depression, sorg, søvnforstyrrelser, stress, PTSD m.m. NADA balancerer krop og psyke og kan beskrives som en slags hjælp til selvhjælp – NADA aktiverer nemlig processer, som kroppen egentlig kan på egen hånd. NADA fungerer også som et slags pusterum, hvor du kan finde ro og forbedre din opmærksomhed.

Åndedrætsterapi

Skal vi sammen arbejde hen imod dine mål?
Så kan du booke en tid her.